Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Människokroppen v. 34-43

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

Vi kommer att utgå från cellens behov och prata om matspjälkning, andning och blodomlopp. Ni kommer även att få tillfälle att ställa frågor kring sex och relationer. Vi avslutar med att prata om våra fem sinnen.

Tidsperiod

Vecka 35-43

Så här kommer vi att arbeta:

v. 34-40 Cellens behov, matspjälkning, andning och blodomlopp. Genomgångar, informationsvideo, laborationer och diskussioner. 

v. 41 Fakta test

v. 42-43 Sex och samlevnad. Besök, samtal och diskussioner. 

Kunskapskrav och bedömning

Bedömning sker löpande genom uppgifter och samtal som sker på lektionerna. Under laborationer och i utvärderingar och efterarbete av laborationer bedöms din förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Din samlade kunskap inom området testas även av genom ett faktatest under vecka 41. 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Människokroppen v. 34-43
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback