Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Eng åk 4

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 augusti 2019

Under åk 4 kommer du att få arbeta med läromedlet " Champ". Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Formulera dig i tal och skrift. Använda språkliga strategier, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Vidare reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.

Mål och syfte

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter mottagare, sammanhang och syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå samt göra sig förstådd
 • känna till var i världen man talar engelska

Innehåll

Du kommer att få se filmer på engelska.

Du kommer att få lyssna till uppläst text från läroboken Champ..

Du kommer att använda din engelska workbook.

Du kommer att få skriva enkla, hela meningar på engelska.

Du kommer att delta i övningar/lekar där du pratar engelska med dina kamrater.

Du kommer att få sjunga enkla sånger på engelska.

Du kommer att få spela spel med kamrater med engelskt innehåll.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • förstå enkla ord och instruktioner
 • använda enkla ord och meningar, skriftligt och muntligt
 • delta i de olika aktiviteterna under lektionerna
 • besvara inövade enkla frågor i bekanta situationer
 • använda inövade ord och fraser
 • läsa och förstå bekanta ord. 
 • muntligt och skriftligt redovisa din "Grej of the day"

Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback