Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska ht åk4

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Du kommer att få utveckla dina förmågor i att läsa, skriva, lyssna och tala. Till vår hjälp har vi, bland annat, läroboken Simsalabim och Läsfixarna i "En läsande klass".

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och leva i ett samhälle.

Undervisningen i ämnet svenska syftar till att du ska utveckla dina kunskaper i och om svenska språket och löpande utveckla dina förmågor att läsa, skriva, tala och lyssna.

Centralt innehåll

Läsa:

  • Högläsning med gemensam genomgång av lässtrategierna
  • Tystläsning, individuella övningar av lässtrategierna

Skriva:

  • Stavningsregler och skiljetecken
  • Skrivprocessen
  • Berättande texter: berättelser och sagor 

Tala:

  • Presentera din berättelse
  • Ge respons

Lyssna:

  • Lyssna till högläsning
  • Lyssna på kamraternas presentationer
  • Ta emot respons

 

Hur ska vi arbeta? 

Under höstterminen i åk 4 kommer du att träna din läsförståelse med hjälp av Läsfixarna vid både hög- och tystläsning.
Du kommer att få skriva olika sorters texter med hjälp av skrivprocessen och därmed träna på att skriva utkast, bearbeta din text, ge och ta respons samt skriva rent och presentera din text på olika sätt. Du får läsa och lyssna på berättelser och klassiska sagor från några betydelsefulla barnboksförfattare.

Bedömning (Kunskapskrav)

Bedömningen sker löpande under terminen då du får respons på det du gör. Du utvärderar dina kunskaper med hjälp av matriserna för temats lärandemål där läraren kommenterar och samtalar med dig om hon/han har en annan uppfattning om din kunskapsupphämtning än vad du själv uppskattat.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Lärandematris Svenska - Skriva berättelser
Lärandematris Svenska - Läsförståelse
Lärandematris Svenska - Tala
Lärandematris Svenska - Lyssna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback