Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik åk 2

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 12 september 2019

Vad är teknik? Vad betyder tekniken för oss människor? Vad använder vi för teknik i hemmet? Har teknik alltid funnits?

 

Vad ska vi lära i ämnet teknik?

Vi ska lära oss vad det finns för teknik i vår vardag och hur saker fungerar och används.

Vi ska samtala om vad tekniken har betytt för människan och hur tekniken har förändrats över tid och behov.

Vi ska prata om några tekniska ord och begrepp.

Vi ska lära oss att bygga och konstruera.

Vi ska utföra enkel programmering analogt och digitalt.

 

Varför ska vi lära oss om teknik?

För att:

 • förstå teknikens roll för oss själva, samhället och miljön
 • förstå vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera
 • förstå och tänka kring vad tekniken har betytt för människan

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

Din förmåga att:

 • kommunicera genom att delta i samtal i ämnet teknik
 • analysera genom att undersöka och jämföra olika tekniska lösningar
 • lära dig nya begrepp som exempelvis konstruktion och funktion
 • reflektera genom att exempelvis fundera över varför olika tekniska lösningar fungerar bättre än andra.

 

Arbetssätt

 • Vi har genomgång, samtal och diskussioner
 • Vi bygger och konstruerar exempelvis, torn, bilar och spel. 
 • Du får göra egna skisser 
 • Du får träna på att följa instruktioner och beskrivningar
 • Se på filmer om teknik och samtala kring dessa
 • Diskutera och jämföra hur tekniken har utvecklats
 • Vi gör olika gemensamma övningar i programmering

 

Elevinflytande

Du är delaktig i planeringen av tekniken genom att ge förslag på innehåll, arbetssätt och hur du vill visa vad du har lärt dig. 

 

Bedömning:

 • Du deltar i samtal kring teknik
 • Du deltar i konstruktion
 • Du känner igen några enkla begrepp i tekniken 
 • Du deltar i samtal om hur tekniken har utvecklats över tid

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter