Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Multiplikation

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

I kapitel två kommer vi att arbeta med multiplikationstabellerna 2-9 och multiplikation med 10 och 100. Vi kommer även titta på sambandet mellan addition och multiplikation och den kommutativa lagen vid multiplikation.

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • räknesättet multiplikation
 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabell 2–10
 • repetera valutan kronor
 • huvudräkningsuppgifter

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få arbeta med:

 • Sambandet mellan addition och multiplikation

 • multiplikationstabellerna 2-9 

 • kommunikativa lagen vid multiplikation 

 • multiplicera med 10 och 100

 

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:
page2image13521408

 • bilda en addition av en multiplikation, med bildstöd

 • bilda en multiplikation av en addition, med bildstöd

 • öva på multiplikationstabell 5 och 10 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna

 • multiplicera med 10 och 100 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna

 • öva på multiplikationstabell 2 och 4 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna

 • med bildstöd byta plats på faktorerna i en multiplikation och se att produkten inte ändras

 • öva på multiplikationstabell 4 och 8 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna

 • öva på multiplikationstabell 3 och 6 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna

 • räkna ut produkten vid multiplikation med 9 

 • räkna ut och bilda multiplikationer med 7

 • öva på multiplikationstabellerna med hjälp av spel

 • lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll

 • delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild

 • titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

 

 Bedömning 

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna i varje kapitels pedagogiska planering.

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en självskattning och en diagnos

Du kommer att få göra två skriftliga små tester. Ett i matteboken Vad har jag lärt mig? och ett lite svårare "Mitt lärande"
Jag kommer också att bedöma hur aktiv du är under lektionerna och hur du arbetar med dina uppgifter.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter