Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01a1

Historia 1a1 - kursplanering

Staffangymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Kursens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

På Skolverket kan du läsa om varför du läser historia (kursens syfte), vad kursen ska innehålla (centralt innehåll), samt vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygsstegen.

Kort förklarat ska du få kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod, bl.a. källkritik och förståelse av hur historia används. Genom detta ska du får bättre förståelse för vilken roll du som individ - och människa som grupp- spelar i samhällsförändringar.

Kursens centrala innehåll i förkortad form

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv från förhistorisk tid till nutid. 
  • Problematisering av epokbegreppet. 
  • Industrialisering, demokratisering, konflikter och samarbeten under 1800- och 1900-talen. 
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i förändring. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund och etnicitet. 
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 
  • Hur individer och grupper använt historia. 
 
 
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kursmatris, Historia 1a1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback