Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Den magiska kulan

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 22 augusti 2019

Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver! Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar och du kan läsa och förstå det som står i meddelanden och böcker. Med hjälp av materialet "Den magiska kulan" blir vi bättre på både att läsa och skriva!

Det här ska vi lära

 • Att koppla samman ljud och bokstav för att sedan kunna läsa ord, meningar och texter.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Tala, lyssna och samtala om textens innehåll.
 • Skriva välbekanta ord och meningar.

 

Så här ska vi jobba

 • Vi arbetar med läseboken "Den magiska kulan" på läsgrupper varje tisdag. Ett kapitel i veckan har eleverna i läxa att träna på hemma. I skolan följer vi upp den text vi läst i läxa och pratar om ord, uttryck och innehåll tillsammans. 

 

 • Vi går varje vecka igenom en ny bokstav som vi fördjupar oss i. Vi tränar på att skriva den snyggt, lyssnar på hur den låter och i vilka ord den finns. Vi gör också en praktisk bilduppgift och sjunger en sång till varje bokstav för att jobba med fler sinnen. 

 

 • Vi arbetar i arbetsboken "Den magiska kulan" för att träna på att koppla samman ljud och bokstav, läsa meningar och skriva. 

 

Så här ska du få visa

 • Vara delaktig i genomgångar och samtal kring det vi läst.
 • Läsa högt för en vuxen.
 • Arbeta i arbetsboken.
 • Göra Skolverkets bedömningsunderlag tillsammans med en vuxen.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback