Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, Bild

·

Årskurs:

5

Den magiska dörren åk 5

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 september 2019

I det här arbetsområdet kommer du att: Skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Varje kapitel har en tydlig instruktion som du följer när du skriver ditt kapitel. Träna på att skriva olika typer av texter och på olika sätt, t.ex. skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger. Vi kommer att ha genomgångar där vi går igenom vad som kännetecknar olika texter. Illustrera varje kapitel med en passande bild Diskutera vad det är som gör en text bra och hur man kan förbättra den. Vi kommer att jämföra med andra texter och försöka hitta bra exempel på t.ex. miljöbeskrivningar.

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Skriva olika sorters texter
 • Beskriva en person
 • Skriva brev
 • Beskriva känslor för att förstärka berättelsen
 • Beskriva miljö
 • Skriva dialog
 • Göra punktlistor
 • Förstärka ord med adjektiv och adverb
 • Göra handlingen begriplig för läsaren
 • Avsluta berättelsen och knyta ihop lösa trådar
 • Bearbeta din text
 • Träna stavning och grammatik
 • Förstärka din text med bilder
 • Följa instruktioner

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 • skriva texter med ett varierat språk och med "flyt i texten"
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • ge respons på egen och annans text och använda responsen du fått på din text och förbättra den.
 • rita och måla bilder som passar till din text och hjälper läsaren att förstå texten bättre.

Genom att:                                                                                                           

 

 • läsa, ge respons och handleda under arbetsprocessen 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att arbeta kapitelvis efter en given struktur där varje kapitel tränar olika moment.
 • Efter kapitlen tränas omdöme i olika form och du får möjlighet att träna på att bearbeta och förbättra din text.
 • Du kommer få se texter i olika progression för att veta förbättringsområden.
 • Du kommer till varje kapitel få rita en bild som passar till din text.
 • Vi kommer arbeta med digitala verktyg; iPad.
 • Vissa moment tränas genom att vi gör gemensamt, i par och sedan enskilt.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback