Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL02

Religion i samhället

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Planering för momentet Religion i samhället

Planering för momentet Religion i samhället

Se Teams Klassanteckningsboken för all information om momentet!


Läroplanskopplingar

Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna.

Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald.

Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter