Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Energiflöden HT-19 Bi/Ke

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 20 augusti 2019

Energiflöden- fotosyntes, cellandning, kretslopp Hur hänger allt ihop? Svar på denna fråga kommer ni få under tiden som vi arbetar med arbetsområdet "Energiflöden"

 Kunskapsmål:

  • formulera vad som är typiskt för alla levande organismer
  • beskriva hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
  • använda kunskaper i biologi för att ta ställning och diskutera viktiga frågor i samhället
  • sambandet mellan solenergi och kemisk energi, samt deras roll i fotosyntes och förbränning
  • föra resonemang om ekosystemtjänster som fotosyntes, förbränning
  • formulera samband mellan materiens kretslopp och energins flöde i ekosystem
  • hur celler är uppbyggda och fungerar

 

 

Arbetssätt/Undervisningsform:

Lärarledda genomgångar

EPA - enskilt , par eller grupp, alla.

Själv- och kamratbedömning

Diskussioner i mindre och större grupper.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Laborationer - mikroskopiering

 

 

Bedömning

Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester  och ett mer summativt prov.

 

 

Övningar och innehåll:

sidor i biologiboken:

Cellen + liv

sid 8 och 13-14

sid 230-231

Fotosyntesen

sid 43-47

Cellandning

sid 48-51

Energi och materia

sid 162-165

sidor i kemiboken:

Kolets kretslopp

sid 257-260

 

- Häftet ( finner du bifogat nedan)

- pptx ( finner du bifogat nedan)

- Begrepp: se häftet sid 3

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i detta arbetsområde Biologi
Kunskapskrav i detta arbetsområde Kemi
Uppgifter
Häfte Energiflöde
pptx Energiflöde

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback