Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogisk planering Kurdiska HT 19 V(36-43)

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Arbetsområde

Läsa, skriva och tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1- Att delta i samtal och kunna presentera sig för olika mottagare.

2-Att träna sitt uttal, betoning och satsmelodi samt olika talande variationer.

3- läsa och skriva olika texter på kurdiska och jämföra med det svenska.

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

1- Högläsning och förklara innehållet.

2- Grupp/gemensam diskussion/argumentation om olika frågor.

3- Grupparbete om olika begrepp och frågor.

4- Ord förhör/övningar om texten.

5- Använda digitala verktyg.

 

 

Eleven har uppnått målen när...

Eleven kan:

1- Läsa/skriva om text och sammanfatta detta.

2- Delta i samtal och resonera över innehållet i texten.

3- Beskriva olika texter muntligt/skriftligt.

4- Skrivregel och stavning har utvecklats.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback