Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Slöjd

·

Årskurs:

F - 6

Sagoprojekt

Granbergsskolan F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Ett arbete i samarbete med slöjd och bild som vi gör för och med ettorna.

V 35 får sexorna i uppgift att presentera sagoprojektet för åk 1. Ettorna ska rita/måla en fantasibild på en figur som de sedan sak beskriva för en sexa, färg, känsla, personlighet mm.

Sexorna ska därefter skapa figuren på slöjden och bilden i någon form av handdocka.

På svenskan jobbar vi med narrativa texter - sagor. I grupp skriver de saga eller ett manus på en dockteater som de sedan spelar eller läser upp för den grupp ettor som har presenterat sin fantasibild för dem.

Arbetet pågår till v 43 då redovisningarna genomförs.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
sagoprojekt
Uppgifter
Uppgift 1
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback