Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Teknik - Mekanik år 6

Eldsbergaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 september 2019

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

  • Göra en fungerande konstruktion med kraftöverföring
  • Förklara hur kraft överförs med drivaxlar, drivremmar och kugghjul
  • Förklara hur kugghjul kan användas för utväxling
  • Dokumentera arbetet i loggar, skisser och ritningar

Arbetssätt

  • Genomgång och diskussioner
  • Konstruktionsarbete i grupp

Redovisningsform


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback