Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Matens kemi

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Under vecka 35-43 kommer vi att arbeta med Matens kemi. Matens kemi är ett kemitema som består av ett antal olika uppdrag. Du kommer att få lära dig om vilka näringsämnen som finns i maten och du kommer att få genomföra och dokumentera systematiska undersökningar. Vi kommer även att ha ett skriftligt test i slutet av temat.

Matens kemi

Vecka 35-43

Skriftligt test i vecka 43

 

       Mål:

 • Kunna genomföra systematiska undersökningar i kemi utifrån givna planeringar.
 • Kunna använda utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
 • Kunna dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • Kunna dra slutsatser utifrån resultaten.
 • Kunna beskriva och förklara ”Matens kemi” och använda dig av kemins begrepp. 

 

     Arbetssätt:

 • Naturvetenskapligt arbetssätt (frågeställning- hypotes - undersökning - observation - resultat - slutsats - jämförelse - dokumentation).
 • Samarbete i par.
 • Arbete med faktatexter.
 • Filmer

 

 

     Begrepp att kunna:

frågeställning, förutsägelse, hypotes, planering, undersökning, observation, observera, material, utrustning, dokumentation, dokumentera, resultat, slutsats, jämförelse, egenskaper, testbricka, teststicka, jod, livsmedel, droppflaska, snabba och långsamma kolhydrater, druvsocker, stärkelse, proteiner, mättade och omättade fetter, vitaminer, näring, energi, hållbarhet.

 

 

      Bedömningsunderlag:

 • Undersökningarna
 • Dokumentationen
 • Skriftligt test 

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Matens kemi åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback