Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik åk 3- musicerande och musikskapande

Jonsereds skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

Varför ska vi göra det här? (Förmågor)

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 
 • Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

 Se förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

 

Vad ska vi göra? (CI)

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras.

Vi kommer att:

 • Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång.
 • Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av klang och dynamik.

 

 Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)

Vi kommer att:

 • Lära oss om hur kroppen kan hjälpa till vid sång
 • Sjunga visor och låtar unisont
 • Sjunga kanon och växelsånger
 • Skapa enkla melodier och rytmer 
 • Gestalta bilder och texter med ljud, rytmer och rörelser
 • Spela på gitarr och piano
 • Lära oss fler musiksymboler

 

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

 Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom du:

 • Har provat att sjunga kanon och växelsång
 • Känner till hur man på bästa sätt använder hela kroppen vid sång
 • Har deltagit i unison sång
 • Har provat att skapa en enkel melodi och rytm
 • Har provat att spela gitarr och piano
 • Känner till några musiksymboler

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter