Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Friktion, tyngdkraft, tyngdpunkt och jämvikt

Björktjära skola F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Vi kommer att arbeta med tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt, jämnvikt och balans i relation till lek och rörelse bland annat

 

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • kunna samtala om tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • utifrån instruktioner utföra undersökningar i fysik, och använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara fysikaliska samband.
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Du kommer få möjligheten att:

 • förutspå och undersöka friktion, tyngdkraft, tyngdpunkt och jämvikt med hjälp av bland annat skolgårdens lekredskap.
 • läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt
 • se filmer
 • lyssna på genomgångar
 • samtala och diskutera
 • jobba i arbetsboken i NO

Det här kommer vi att bedöma:

 • ditt deltagandet vid det praktiska arbetet av rutschkanan, gungbrädan och klätterställningen
 • om du i korta drag kan beskriva hur friktion fungerar och hur vi kan påverka den, med hjälp av dina tidigare undersökningar och dokumentationer.
 • om du kan redogöra skillnaden på hög och låg friktion
 • om du kan använda begreppet tyngdkraft (gravitation) och falla fritt i lek och rörelse.
 • om du kan hitta tyngdpunkten på en linjal.
 • redogöra för hur en skapar jämvikt på en gungbräda (genom att flytta sig närmare eller längre ut från mittpunkten) genom att visa och förklara muntligt eller i text.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans
Friktion, tyngdkraft, jämvikt, tyngdpunkt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter