Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Alla årskurser

Livets former

Kilafors skola F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Livet på jorden har utvecklats under flera miljarder år. För att hålla ordning på alla organismer har biologer delat in dem i olika grupper. Det finns till exempel djur, svampar, växter, alger och bakterier. Skogen har sina organismer och havet har sina.

                                               

 

Arbetssätt och examination

Arbetssätt: genomgångar, laboration, film, informationssök, eget arbete, samt fältstudier.

Examination: laborationsrapporter, aktivt deltagande under lektioner

 


Nedan finns en sammanfattning om vad du förväntas kunna efter avslutad kurs. 

Biologi - läran om livet

- vad som är gemensamt för allt levande

- att allt levande består av celler med gener

- att organismer delas in i grupper

- att kunna använda mikroskop och göra preparat

Djur

- vad som är gemensamt för alla djur

- vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur och kunna ge några exempel på djurarter i de två grupperna

- vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur

- vad som menas med yttre befruktning och inre befruktning

 

Växter

- veta att växter har klorofyll och fotosyntes och hur fotosyntesen fungerar i stora drag

 

 

 

 

Bakterier, arkéer och virus

- veta att bakterier och arkéer är mycket små encelliga organismer som saknar cellkärna och kan föröka sig genom delning

- veta att blågröna bakterier har klorofyll och fotosyntes


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läran om livet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback