Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik år 2

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 september 2019

Vart du än vänder dig kan du använda dig matematiken. Hur många steg är det till dörren? Hur mycket är klockan? Vad är skillnaden mellan siffror och tal? Udda eller jämnt? Om du och dina 3 kamrater ska dela på 12 godisar, hur många ska var och en få var för att det ska bli jämt? Tänk så underbart att matematik finns. Detta och mycket mer kommer vi att lära oss i årskurs två.

Bildresultat för mattebilderMålen för detta arbetsområde är att du ska kunna:

  • * Talen 0-100
  • * Addera och subtrahera ental och tiotal* Addition och subtraktion med tiotalsövergång
  • * Addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
  • * Multiplikation med 2, 5 och 10
  • * Delnings- och innehållsdivision
  • * Tal i bråkform
  • * Att göra räkneberättelser.
  • * Formulera matematiska uttryck.
  • * Matematiska begrepp;  algebra, , addition, subtraktion, term, summa differens, multiplikation, division m.m.
  • *Lösa problemlösningsuppgifter 

Bildresultat för mattebilder

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer att få möjlighet att arbeta praktiskt och laborativt, både ute och inne. Exempelvis med spel

* Du kommer att få möjlighet att delta i diskussioner i helklass, mindre grupper och enskilt med mig

* Du kommer att få möjlighet att färdighetsträna i din matematikbok "Favoritmatte 2A & Favoritmatte 2B" och olika arbetsblad

* Du kommer att få möjlighet att träna matematik på olika digitala verktyg, som iPad

 

 

Viktiga begrepp under arbetsområdet:

*ental, *tiotal, *hundratal, *platsvärde, *ramsräkna, *skutträkna, *addition, *subtraktion, *multiplikation, *term, *faktor, *produkt,  *summa, *differens, *likhetstecken *mer, *mest, *färre, *flest, *skillnad, *hälften, *dubbelt, *skriftlig, *huvudräkning *begrepp inom volym och tid *halv *tredjedel *fjärdedel *bråkform

 

 

Hur visar du att du har nått målen?

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid, under både skriftliga och praktiska moment. Det kommer även jobbas tematiskt tillsammans med teknik och praktiska moment utomhus. Du kommer även att göra mindre prov i slutet av varje delkapitel. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter