Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7 - 9

REFLEKTIONSKORT - år 9

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Det här arbetsområdet sträcker sig över två lektionspass. Pass ett är ett praktisk matlagningspass och pass två är ett reflekterande teoretiskt lektionspass.

 

 PASS ETT

   Syfte:
     - tallriksmodellen
     - hälsa, ekonomi och miljö

 

  Lektionsgenomgång:

   1. Syfte
     - recept
     - tallriksmodeller
     - hälsa
     - ekonomi
     - miljö

   2.  Lottning av grupper och kök

   3. Val av ingredienser

   4. Tillagning och skriva ner mängder e.t.c.

   5.  Äta och revidera receptet

   6. Avslutning på lektionen

  

 PASS TVÅ

   Syfte:
     - skapa egna recept
     - reflektionskort

 

   Lektionsgenomgång:

    1. Syfte
     - receptgenomgång
     - reflektionskort
          - onenote samtala i grupper (döp till min wok)

   2. Arbetsuppgift recept (individuellt)
     - skriva rent receptet 
          - rubriker
          - ingredienser
          - begrepp
          - övrig text

   3. Arbetsuppgift reflektionskort (grupp)
     - hälsa, ekonomi, miljö
     - motivera

   4. Gå igenom kunskapskraven
     - kunskapskrav nivå 1
          - motivera sina val utifrån de tre perspektiven i ett led var för sig. Få med relevanta begrepp

     - kunskapskrav nivå 2
          - motivera i två led och vrida perspektivet. Flera relevanta begrepp.

    - Kunskapskrav nivå 3
          - motivera i flera led utifrån alla perspektiven (å ena sidan och andra sidan). Många relevanta
            begrepp.

   5. Avslutning på lektionen

 


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Matriser i planeringen
REFLEKTIONSKORT
SKAPANDE AV EGET RECEPT
PRAKTISK MATLAGNING
Uppgifter
PowerPoint till lektionerna finns här

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback