Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FIOFIO01

Vad är filosofi?

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 augusti 2019

Vi inleder kursen med att ta reda på vad filosofi är för ämne och varför vi ska läsa filosofi.

Vad är filosofi?

 

v

måndag

onsdag

34

-  -  -

Intro till kursen, planeringen och boken. Kort genomgång av filosofibegreppet. Möt en filosof: Nick Bostrom. Liten inlämningsuppgift 1.

35

Genomgång: nyttan med filosofi. Inlämningsuppgift 2.

Genomgång: vad filosofi är och inte är. Ställ in ditt filosofiska default-läge. Inlämningsuppgift 3.


 

Vad? 

Vi tar reda på vad filosofi är, vad man gör när man filosoferar, vilken nytta du har av att kunna det och så går vi igenom vilka filosofiska frågor vi kommer att ägna oss åt den här terminen. Vi kommer även att beröra hur filosofi skiljer sig från till exempel religion och komma in på varför den västerländska filosofin uppstod just i Grekland för 2500 år sedan. I läroboken motsvaras momentet av s. 9-25.

Hur?

Vi inleder varje lektionspass med en gemensam genomgång och ofta även en diskussion. Därefter får du själv fundera på en fråga med hjälp av läroboken och bildspelet från genomgången. Din fundering ska mynna ut i ett kort svar som du lämnar in muntligt eller skriftligt här i Unikum. Visar ditt svar att du har tillgodogjort dig innehållet i lektionen så är det godkänt, i annat fall får du komplettera. Om du lämnar in uppgiften i slutet av lektionen samma dag, eventuellt med en komplettering om det behövs, uppstår ingen läxa och inte heller något behov av prov. Detta gäller hela kursen.

Varför?

Syftet med det här första momentet är att du ska få insikter i vad filosofi är och vad man gör när man filosoferar.

Bedömning

Det här momentet har tre inlämningsuppgifter som du kan göra muntligt eller skriftligt. Även ditt deltagande i den gemensamma diskussionen används som bedömningsunderlag.

 

 

Ur ämnesplanen: 

Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap.

Kunskaper om existentiella frågor ...

Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp.

 

Ur kursens centrala innehåll:

Existens och vetande [...] grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera ...

 

Ur kunskapskraven (för betyget E):

Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap [...] Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.

Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap [...] 

 

Material

Lärobokens digitala delar (med inläst text, övningar, sammanfattande powerpoint etc.) når du via din inloggning på studentlitteratur.se (Min bokhylla).

Bildspelen från lektionerna finns på OneNote.

Inlämningsuppgifterna hittar du här i Unikum.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mitt filosofiska default-läge
Vad är nyttan med filosofi?
Inlämning 1: Vad är filosofi?

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback