Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Djur och natur i Sverige

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 22 augusti 2019

Vi kommer att arbeta med "Djur och natur i Sverige". Vi kommer att lära oss om olika djur,- och växtarter i Sverige samt hur natur och djur samspelar i olika ekosystem.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor: 

Du ska kunna:

 • artbestämma och gruppera några vanliga däggdjur, fåglar, fiskar, och växter i Sverige.

 • berätta och beskriva lite om djur och växters olika levnadsvillkor i olika naturtyper, jämföra olika ekosystem i Sverige.

 • berätta och förklara några djurs och växters livscykler.

 • förklara enkla näringskedjor och näringsvävar.

 • läsa och samla fakta för att skriva egna faktatexter.

 • beskriva fotosyntesen och sambandet mellan gröna växter och levande djur.

 • använda dig av och förklara ämnesspecifika ord.

 • delta i diskussioner kring ekologisk hållbarhet 

 • förklara hur några kretslopp fungerar  t ex kretslopp med nedbrytning av växter och djur och vattnets kretslopp.
 • vad allemansrätten innebär och veta hur man ska uppträda i naturen.
 • Göra enkla vetenskapliga dokumentationer i text och bild.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 -  ha gemensamma genomgångar och diskussioner 

 - ha enskilt, par -och grupparbete

 - göra fältundersökningar samt experiment

 - titta på filmer

-  läsa och skriva beskrivande texter och faktatexter,

-  kooperativa övningar där vi ska lära från och av varandra

 

-  diagnoser, Show me, Kahoot mm 

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Vi kommer att bedöma dina grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang, hur du använder biologins begrepp samt hur du dokumenterar dina experiment i text och bild. Vi kommer att bedöma hur du kan beskriva sambandet mellan människan och naturen och hur du kan berätta om växternas och djurens anpassning till olika livsmiljöer.

 

Du ska få redogöra:

 • om växternas och djurens liv samt dess anpassningar

 • pollineringen och befruktningen hos blomväxter

 • muntligt och skriftligt för, hur naturen hänger ihop i olika näringskedjor, näringsvävar och kretslopp

 • de vanligaste djuren och växterna i din närmiljö,

 • fotosyntesen genom att få förklara denna, utifrån en egen ritad bild

 • din kunskap om allemansrätten samt visa att du vet hur man ska uppträda i naturen när vi gör fältstudier. 

 • din kunskap kring en hållbar miljö, återvinning, föroreningar mm

 

Hur ska det bedömas?

 

Förmågorna som vi kommer att bedöma är:

 • hur du framställer dina muntliga redovisningar enskilt och i grupp
 • hur du skriver faktatexter
 • hur aktiv du är när vi har fältstudier och undersöker naturen
 • hur du kan använda dig av olika biologibegrepp som omfattar växter och djur samt ekologisk hållbarhet.

Läroplanskopplingar

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback