Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Ke kapitel 9 och 10

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2019

Papper, plast, frukt, pasta och godis innehåller alla grundämnet kol och är organiska föreningar. Vilka ämnen finns i maten och hur använder kroppen dem?

Vi ska under perioden från och med vecka 34 till och med vecka 42 gå igenom kapitlen 9 och 10 i ämnet kemi.

Kapitel 9 handlar om kolföreningarnas kemi i följande avsnitt:

  • Inledning
  • Rent kol
  • De flesta ämnen innehåller kol
  • Kolväten
  • Fossila bränslen
  • Fossila bränslen innehåller kolväten
  • Mättade och omättade kolväten
  • Alkoholer
  • Organiska syror
  • Estrar
  • Hållbar utveckling

Kapitel 10 handlar om ämnena i vår mat i följande avsnitt:

  • Inledning
  • All mat innehåller solenergi
  • Kolhydrater
  • Fetter
  • Proteiner
  • Mineralämnen
  • Vitaminer
  • Hållbar utveckling

Kursen omfattas av genomgångar, övningar och laborationer. Underlaget till min bedömning av ert arbete får jag genom era diskussioner under lektionerna och från ert genomförande av övningar och laborationer. Och som tidigare så kommer jag att ge någon form av mindre test på varje delområde och avslutningsvis ett skriftligt prov på ett helt kapitel.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback