Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Eldens hemlighet

Stora Skedvi skola, Säter · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

"Sofia springer i natten. Hon är rädd. Vad är det som jagar henne? Ett odjur som inte ens har ögon?" Så börjar boken Eldens hemlighet. Skönlitteraturen tar oss till platser vi kanske aldrig besökt, låter oss möta och lära känna människor vi kanske aldrig annars skulle möta och genom dessa platser och möten lär vi oss förstå världen omkring oss - och oss själva - lite bättre. Här får du möta Sofia och hennes värld...

Mål

  • Du ska kunna läsa ett stycke högt
  • Du ska kunna göra korta sammanfattningar av texter
  • Du ska kunna samtala om bokens handling, personer och uppbyggnad i en läsecirkel
  • Du ska kunna skriva ett brev

 

Undervisning

Vi ska läsa och lyssna på "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. Du kommer även få hem läxa ca 1 gång i veckan  (läsa/lyssna och jobba med uppgifter). Vi kommer träna på läsförståelse genom att göra egna sammanfattningar och genom att svara på frågor kring texterna "på, mellan och bortom raden". Vi kommer också att diskutera boken och göra uppgifter kopplade till läsningen. Avslutningsvis kommer vi att skriva brev till Sofia eller någon annan person i boken

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

  • samtala om boken i läsecirkel (läsförståelse, delta i samtal och diskussioner)
  • sammanfatta boken i diskussioner
  • resonera om och relatera till boken genom diskussioner, brev och andra uppgifter (resonera om budskap, sammanfatta)
  • skriva brev

Bildresultat för eldens hemlighet

Boken finns att lyssna på i Inläsningstjänst, lyssna med boken framför dig!


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen
Svenska - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter
Brev till Sofia

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback