Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Musik, Svenska, SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Året Runt årskurs 1

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 augusti 2019

Du ska under året få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur. Du ska också få lära dig om våra högtider och traditioner.

Undervisningen om "Året runt" skall ge eleven kunskap om hur ett år ser ut och varför vi har årstidsväxlingar. Undervisningen ska också ge eleven kunskap om våra svenska traditioner och högtider. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för vad som händer i naturen under året.

Dina mål

Du ska kunna;

 • årets månader
 • vilken månad du fyller år i
 • årstiderna
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna
 • berätta om något djurs och växts livscykel
 • sjunga någon sång med anknytning till årets växlingar
 • rita och måla en bild från olika årstider

Så här skall du arbeta

 Du kommer att;

 • ha utelektioner
 • lyssna på genomgångar
 • få se på film
 • läsa om året och naturen
 • lösa uppgifter tillsammans med klasskamrater
 • skriva fakta
 • få utrycka dig i bild och sång
 • få träna på muntliga presentationer

Vi kommer att bedöma

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med "Året runt" kommer vi bedöma din förmåga att;

 • namnge årets månader
 • namnge den månad du fyller år i
 • namnge de fyra årstiderna
 • berätta något som är speciellt för varje årstid
 • namnge tre av våra högtider och i vilken årstid de infaller
 • berätta om något djurs och någon växts livscykel och deras anpassning till de olika årstiderna
 • namnge och beskriva några växter i vårt närområde
 • delta i sång- och bildaktiviteter med anknytning till arbetsområdet

Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback