Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5

Idrott och hälsa åk 5 (orientering)

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Självvald väg genom okänd terräng med hjälp av karta och kompass.

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 •  IdhSyfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh 4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh 4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh 4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Kunskapskrav

 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh 1-6
   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde ska du:

* kunna kartans färger och känna igen de vanligaste karttecknen.

* kunna passa en karta efter omgivningen/verkligheten.

* kunna genomföra en enklare orientering på skolgården och i närområdet. 

* Känna till allemansrätten

 

Undervisning och bedömning

Undervisningen kommer att bestå av några teoretiska moment där vi övar oss att tolka kartan och att öva oss i kartans tecken och färger. Under lektionerna i orientering kommer du att få öva dig i att orientera på skolgården och i skolans närområde. Du kommer att få öva både enskilt och i par. 

Som avslutning kommer vi att genomföra en orientering i skolans närområde där din förmåga att orientera kommer att bedömas. 

I all vistelse utomhus behöver vi visa hänsyn till naturen och miljön. Vi gör det genom att rätta oss efter allemansrätten. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav idrott åk 1-6 (orientering)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback