Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Musikhistoria; Folkmusik, Konstmusik & Populärmusik åk6

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

Genomgång; fakta och instuderingsfrågor med facit till Folkmusik, Konstmusik och Populärmusik.

Mål efter avslutat område

Målet med undervisningen är att du ska få ökad förståelse för musikens ursprung och de olika stilarnas likheter & olikheter.

Så här kommer vi att arbeta

Först görs en genomgång med musikaliska exempel från de olika musikaliska inriktningarna samt pardiskussioner kring egna upplevelser av dem.

Vi kommer även arbeta med en faktatext som vi avslutar med ett test. Det ges även möjligheter att lyssna på olika stycken och spela en del populärmusikaliska verk. Ihop med belysning av populärmusikens utveckling presenterar du individuellt en presentation av hur du själv och andra människor kan påverkas av olika slags musik. 

Du kommer sedan att få läsa en text om Folk- Konst- och Populärmusik samt göra ett antal instuderingsfrågor. Till din hjälp kommer du även att ha tillgång till instuderingsfrågornas facit.

Avslutningsvis gör du en inlämningsuppgift där du beskriver Folkmusik, Konstmusik och Populärmusik.

 

Bedömning

Din insats bedöms på flera olika sätt;

  • hur väl du uttrycker dig i din beskrivning av egna musikupplevelser samt hur musik på olika sätt kan påverka dig själv och andra människor
  • hur väl du kopplar olika musikhistoriska karaktärsdrag till olika genrer och musikhistoriska perspektiv (Folkmusik, Konstmusik, Populärmusik)
 

Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Matriser i planeringen
Musikens funktioner åk 6
Uppgifter
Folkmusik, Konstmusik, populärmusik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback