Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8

Slöjd "ÄGGET"

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Du ska nu få möjlighet att med hjälp av de enklaste handverktygen forma ett fyrkantigt arbetsstycke till ett ägg i naturlig storlek. Verktyg du skall använda är: * Kniv * Stämjärn Rasp Fil Sandpapper Vi skall också ytbehandla ägget när det är färdigt.

Kursplanens Syfte

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.
Under detta arbetsområde ska du utveckla följande förmågor:

Centralt Innehåll

För att utveckla dessa förmågor kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll:

Konkreta mål

Du skalll under detta arbetsområde forma ett "ägg" i naturlig storlek och så verklighetstroget som möjligt. Du ska använda dig av de vanligaste handverktygen vi har i slöjdsalen. Du kommer att utgå från en fyrkantig bit. Du kommer att få arbeta i ett mjukt träslag som lind, al eller furu.

- Såg

-Stämjärn

-Kniv
- Rasp
- fil
- sandpapper

Du kommer också att få möjlighet att prova på olika ytbehandling.

- Målning


Arbetsformer

För att nå dessa mål kommer vi att:

- Arbeta med de vanligaste handverktygen och lära oss dess namn.
- Diskutera olika träslag som är lämpliga för det arbete vi skall göra. (svenska träslag)
- Träna på att jobba fram en tre-dimentionell produkt med hjälp av handverktygen.
- Träna på att arbeta självständigt och ta ansvar för sitt arbete.
- Träna på att kunna reflektera efter avslutat arbete.Bedömning

Du kommer att bedömas:
- kontinuerligt under arbetets gång.
- Efter avslutat arbete enl matris


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Matriser i planeringen
Slöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback