Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favoritmatematik 4B kapitel 5 Geometri

Stureskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

Vad heter de geometriska figurerna? Vad är vinkel? Vad är omkrets? Vad är area? Vad är symmetri? Det här kapitlet ska ge dig svar på dessa frågor. Du kommer också att träna strategier för att lösa matematiska problem. Varför ska du kunna geometriska figurer? Jo, för att både i slöjden och bilden används olika geometriska former och du behöver kunna dem för att förstå vilken form t ex en kudde ska ha som du ska sy. Varför ska du kunna räkna omkrets och area? Jo, för att det är bra att kunna om du ska måla om hemma, tapetsera.eller lägga nya golv.

Vi hann ej klart med sista kapitlet i 4B boken. Därför kommer vi starta upp denna hösttermin med det kapitlet! 

Det du kommer att få lära dig mer om är:

 • Geometriska figurer - hur de ser ut och namnet på dem.
 • Olika trianglar - spetsvinkliga, trubbvinkliga och rätvinkliga.
 • Fyrhörningens omkrets.
 • Fyrhörningens area.
 • Symmetri.

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.
 • Praktiska uppgifter.

 

Begrepp

namnen på de geometriska figurerna, spetsvinklig, trubbvinklig, rätvinklig, omkrets, area

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i grupp och/eller helklass.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Favoritmatematik 4B kap 5 Geometri
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback