Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F

Terminsplanering BILD ht 19

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

terminsplanering i BILD ht 19

 

Terminsplanering år 8 BILD

 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

Under höstterminen i bild kommer vi att arbeta med de tre huvudområden som finns i bilden: bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys.  

 

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  •  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

Länk till kursplanen i bild: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRBIL01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor3

 

År 8

Intro, mapp

Perspektiv

perspektiv

teckning

teckning

teckning

bildanalys

bokomslag

bokomslag

bokomslag

Rättigheter och skyldigheter

bildkomposition

bildkomposition

tryck

Tryck

tryck

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback