Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik Problemlösning årskurs 5 - ht19

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik. De ska också öva förmågan att kunna värdera valda strategier och metoder. Vi kommer därför att på olika sätt, både parvis och i mindre grupper, att arbeta med problemlösning.

Matematik / Problemlösning

Vi kommer att arbeta med problemlösning vilket kommer att ske både parvis och mindre grupper. Målet är att eleverna ska lära sig strategier för matematisk problemlösning i både elevnära och vardagliga situationer. De kommer även att få använda sig av matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:
- Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
- Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

Under undervisningen kommer eleverna att ställas inför olika elevnära problem, baserade på vardagliga situationer, som de ska lösa gemensamt. Detta kommer de att göra i både mindre grupper och parvis. Uppgifterna kommer variera mellan laborativa och mer muntliga men målet kommer att vara att samtliga grupper både ska presentera och komma fram till en lösning. Det är viktigt att samtliga medlemmar i gruppen är aktiva.

När ?

Vi kommer att göra detta fortlöpande under hela höstterminen i femman.

Varför ska vi göra det här?

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik. De ska också öva förmågan att kunna värdera valda strategier och metoder. Vi kommer därför att på olika sätt, både parvis och i mindre grupper, att arbeta med problemlösning.

Bedömning.

Eleverna kommer att bedömas på hur aktiva de är under lektionerna och det resultat de presenterar.

  


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback