Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation

Egebyskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 3 september 2019

På ett roligt och stimulerande sätt jobbar vi med att utveckla och förbättra våra kommunikationssätt (AKK)

Målet med undervisningen

 Utveckla dina sätt att kommunicera med de i din närmiljö men även med omvärlden.

Lära dig ljuda olika bokstavsljud och ord. 

Lära dig pekprata med hjälp av pekkartor och kommunikationsbok. 

 

Så här ska vi arbeta

Vi använder individanpassad AKK under hela dagen i alla moment och miljöer.

Vi använder TAKK under hela dagen i alla moment och miljöer.

Vi kommer jobba med babblarna på olika sätt för att träna bokstavsljud och munmotorik.

Vi kommer träna munmotorik för bättre uttal, ljud och ansiktsmotorik.

 

Det här ska bedömas

 Vi kommer titta på vad du lär dig under lektionerna.

Vi kommer titta på hur du använder din kommunikation i olika miljöer och sammanhang.

Vi kommer titta på din utveckling inom din AKK.

Vi kommer att bedöma dig utifrån närvaro och delaktighet i de olika momenten.

 

 


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.

Kroppsspråk, tecken eller tal.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback