Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Elektricitet och magnetism, HT 2019

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

Vad är elström, spänning och resistans? Hur fungerar elmotor? Vad använder man transformator till? Hur fungerar en generator? Vi kommer att titta på samband mellan elmotor och generator.

Syfte med arbetsområdet:

Målet med arbetsområdet är att du utvecklas i att använda kunskaper om elektricitet och magnetism för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör teknik, miljö och samhälle, att genomföra systematiska undersökningar i fysik och att använda begrepp och modeller som beskriver elektricitet och magnetism.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • Kunna följa en planering för en laboration och genomföra den.
  • Kunna dokumentera en laboration (labbrapporter)
  • Kunna ta fram och använda information från olika faktatexter som berör tema elektromagnetism.
  • Kunna förmedla dina kunskaper och visa att du kan använda dem i olika situationer. (muntligt och/eller skriftligt)
  • Du ska träna på att samtala om och diskutera frågor som rör fysik och teknik

 

Att sätta nya mål.

För att kunna sätta dina mål behöver du veta vad du redan kan. Kolla här nere på begrepp som vi ska arbeta med denna termin.

Begrepp:

elström, spänning, resistans, statisk elektricitet, ledare, isolator, säkring

permanent magnet, attrahera, repellera, magnetfält, (influens), kompass, likström, växelström, induktion, elmotor, generator, transformator.

 

 

MITT I REFLEKTION :

Nöjd:

- tiden räckte till

- var lätt att svara för jag tränade

- tränade flera gånger

- jag har förstått frågorna

- något annat?....

 

 Missnöjd:

- jag har inte tränat till testet någon gång. Jag trodde att jag skulle klara mig ändå.

- jag har inte tränat till testet flera gånger

- ingen förhörde mig

- det hade inte tillräckligt med tid för att förbereda mig

 

1) Vad var mina mål? Har jag uppnått dem?

2) Vad behöver jag ändra för att nå mina mål?

 

Utvärdering:

- vilket / vilka mål hade du? Kolla dina mål. Har du uppnått dem?

- vad har du lärt dig bäst i detta tema?

- vad som var lätt eller roligt?

- vad som var svårt? 

- när du hade svårt, vilken slags hjälp behövde du?

- visste Irina när du hade svårt?

- Vad tar du med dig till nästa tema i fysik (teknik?)


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Matriser i planeringen
Bedömning för elektromagnetism_2019
Bedömning i teknik_2019
Uppgifter
Ännu mera om elektricitet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback