Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Studieteknik årskurs 5- Konsten att lära sig att lära- ht19

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Vi lär oss alla på olika sätt. Det kan vara genom att läsa, lyssna, tala, tänka, titta, skriva och rita. Det gäller bara att hitta den teknik som passar dig bäst. Det är bara du som kan veta hur du bäst lär dig något! I det här arbetet tränar du minnesteknik med hjälp av stödord, återberättande och tankekarta. Du får också kunskap om några digitala verktyg för lärandet.

Innehåll: 

Syftet med arbetsområdet är att öva eleverna i studieteknik. På sin väg mot metakognition uppmanas eleverna att tänka på hur de ska lagra kunskaper för att kunna minnas dem. När vi lär oss mer om studieteknik kommer vi att använda oss av digitala verktyg och diskutera vikten vid att ta eget ansvar. Eleverna kommer även få både reflektera över sina egna rutiner och testa på nya.

Mål:

  • Förståelse av vad studieteknik är
  • Kunskap om några tekniker: stödord, återberätta och tankekarta
  • Känna till några digitala hjälpmedel och kunskap om hur du kan använda exempelvis StavaRex, Spell Right och Oribi.
  • Kännedom om hur just du lär dig bäst och hur du kan planera  ditt skolarbete

När:

Vi kommer att arbeta med studieteknik under höstterminen 2019.

Hur:

Vi kommer genom film och gemensamma genomgångar ta upp olika metoder och diskutera kring vad studieteknik är. Eleverna kommer att få testa olika metoder för att lära sig och vi kommer att prata om att alla har olika tekniker för att göra detta på bästa sätt.  

Bedömning:

Arbetsområdet bedöms med lärandematrisen "Konsten att lära sig att lära"


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Konsten att lära sig att lära
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback