Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Hylla, Åk 4 2022/23

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi ska göra en personlig hylla i furu. Du får lära dig att rita, vad man ska tänka på när man fogar samman med skruv och testa på att använda maskinkontursåg. Du fotar och dokumenterar hela processen.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du gör en planering av din hylla.

Du gör en ritning där man ser hyllan från minst två håll
(framifrån och från sidan)

Du fogar samman hyllan med skruvar.

Vi använder såglåda, kontursåg, skruvdragare/pelarborr, fil, sandpapper med mera.

Du ska med detta slöjdarbete utveckla din kreativitet genom att på ett personligt sätt designa din hylla, till exempel efter ett intresse.

Du genomför arbetet efter egen ritning och planering.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:


Hur väl du designar din hylla.

Hur väl du tillverkar och och formger ditt arbete.

Hur väl du hanterar verktyg och maskiner.

Hur aktiv du är i arbetsprocessen och att den leder framåt.

Hur väl du bedömer ditt arbete, och hur du berättar om dess form, funktion och kvalitet.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter