Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Beskrivande text

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 september 2019

Hur ska man egentligen skriva en beskrivande text? Hur läser man av en faktatext och hur gör man en faktatext så enkel som möjligt för läsaren att förstå?

Syfte: 

Beskrivande texter skriver man för att beskriva hur något är. Det kan vara allt från ett yrke, ett djur eller ett land. Syftet med detta arbete är att vi ska bli säkrare på hur man skriver faktatexter och hur man delar in faktatexter i olika delar. 

hur ska vi arbeta: 

Vi kommer att utgå från läromedlet Zick Zack som följer en tydlig plan i 4 steg.

Steg 1: Eleverna kommer här att få träna på att dela in sina texter i stycken. 

steg 2: Här kommer vi att träna på verb och att bygga ut meningar med hjälp av ordet "om". 

steg 3: Här kommer vi tillsammans att skriva en beskrivande text om ett yrke. 

steg 4: Avslutningsvis kommer ni att själva få skriva en beskrivande text om ett yrke. 

Utöver Zick Zack så kommer vi läsa mängder av olika faktatexter och också väva in arbetet med det som eleverna ska göra i NO, rymden. Vi kommer alltså att skriva faktatexter även om rymden. 

Så här kommer du att bedömas: 

Du kommer att bedömas genom de texter du skriver. Både de om ett yrke men också de om rymden. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback