Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi, Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi/Fysik, vatten åk 4

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 21 september 2023

Du kommer att lära dig om vattnets olika egenskaper och former genom att arbeta i lärobok, se filmer, lyssna på genomgångar, samtala/diskutera och experimentera.

Elevdel

Du ska få lära dig om vattnets olika egenskaper och former.

Kap 2 och 3 

 

Konkreta mål

 

Du ska kunna:

• Rita och förklara vattnets kretslopp.

• Kunna beskriva vad ytspänning är.

• Genomföra experiment på ett säkert sätt.

• Känna till vattens smältpunkt och kokpunkt.

• Kunna förstå och förklara viktiga ord och begrepp: 

 saltvatten, sötvatten, vattnets kretslopp, fast, flytande, gas, kondensera, avdunstar, smälter, stelnar, ytspänning, ånga, smältpunkt, kokpunkt.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån följande:

 

- delaktighet i samtal och resonemang. 

- dina laborationer

- skriftligt prov.

 

 

Undervisning

Du ska nå målen genom att:

- läsa/lyssna, gemensamt och enskilt i lärobok.

- göra undersökningar och experiment som du dokumenterar.

- titta på filmer.

- lyssna och ta del av kompisarnas kunskap och erfarenheter.

 

Lgr 11

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Kunskapskrav

  • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

  • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.

     

 

Centralt innehåll

 


Läroplanskopplingar

Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Några upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Matriser i planeringen
Vatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback