Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

läsårsplanering 19/20 år 9

Thorildskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

Läsårsplanering inför hösterminen 2019 och vårterminen 2020 för årskurs 9.

 

Årskurs 9 

Unit 12-15 

Tema: se gleerups +

T ex:, Justice, Animal rights, förberedelser inför NP


Skriva:

Berättande texter, resonerande text, argumenterande text, gammalt np-text, sammanfattning,filmanalys, 


Tala:

Muntliga diskussioner och presentationer, högläsning, översätta, 


Lyssna

Hörövningar, film, nyheter, musik, CNN Student News, BBC, Newsreel, SLI, lyricstraining.com


Läsa:

texter av olika slag,

skönlitterär bok, 

novell


Realia: Usa, Canada


Diagnos: Hör-, läs- och skrivuppgift utifrån skolverkets diagnosmaterial


Grammatik

Repetition +

relativa pronomen
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback