Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Samspel i våra ekosystem NO 8

Bredängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2019

Samspel i våra ekosystem, från fotosyntes och cellandning till näringspyramider och näringskedjor, och hur det ständiga kretsloppet fungerar.

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):Kapitlen fokuserar på följande centrala innehåll från kursplanen:

 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • Redogöra för fotosyntes och cellandning
 • Förklara och kunna ge exempel på producent (äter) och konsument (ä
 • Beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid
 • Beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare (kretslopp)

Arbetsätt/Genomförande:

Du kommer att få

 •  lyssna på genomgångar
 •  arbeta med olika slags praktiska/teoretiska uppgifter
 •  arbeta i läroboken Biologi Direkt:-
 •  - kap 2. 94-117
 • delta i diskussionsgrupper
 • se filmer

Redovisning:

 • diskussionsgrupper med inlämning
 • Mindre kunskapstest ( prov ) för området
 • -Samspel ( v...)
 • Laborationsrapport
 • inlämningsuppgift där eleven redovisar begrepp inom området, Samspel.

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

Du har kunskaper om arbetsområdena:

- Fotosyntes och Cellandning

- Samspel i naturen

 • Du visar kunskaperna genom att förklara och visa på samband inom dessa med  användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Du deltar i diskussioner, där du ställer frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.

 

Viktiga länkar:

Presentation av samspel


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samspel i våra ekosystem
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback