Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik år 1 19/20

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi kommer att arbeta med matematik på många olika sätt. Du kommer att få bygga olika tal med talhus, läsa tal och skriva tal i din bok. Du kommer att få bygga olika mönster och hitta på egna, arbeta med olika former och lösa olika problem.

Taluppfattning och tals användning

Mål att arbeta mot:

 • laborera, läsa och skriva tal inom talområde 1 - 10
 • additions och subtraktionstabellerna inom talområde 1 - 10 (ex talkamraterna för talet tre 0+3, 3+0, 1+2, 2+1)
 • räkna addition och subtraktion inom talområde 10 - 100 (ex 20+30=50, 70-30=40)

Algebra

Mål att arbeta mot:

 • du ska veta likhetstecknets betydelse (du ska veta att det är lika många på varje sida om likhetstecknet)
 • du ska kunna fortsätta på och konstruera eget mönster

Geometri

Mål att arbeta mot:

 • beskriva och namnge geometriska former (cirkel, triangel, kvadrat och rektangel)
 • beskriva föremåls placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar (ex ovanför, ovanpå och under, höger och vänster, först och sist)
 • göra enkla jämförelser, uppskattningar och mätningar, kan använda dig av begreppen längst, kortast, högst och lägst och du kan mäta med meter
 • kan klockan hel och halv (analog tid)

Problemlösning

Mål att arbeta mot:

 • berätta/ skriva enkla räknehändelser

Samband och förändring

Mål att arbeta mot:

 • förstå begreppen dubbelt och hälften

Statistik

Mål att arbeta mot:

 • förstå enkla tabeller och diagram

 

Hur kommer vi att arbeta?

 • delta i diskussioner och gemensamma genomgångar
 • arbeta praktiskt med olika material
 • laborera med talhus
 • arbeta med uppgifter i matteboken
 • använda digitala redskap

 

Bedömning- vad ska du kunna?

Vi kommer att bedöma dig utifrån  målen genom observation, samtal och diagnoser.

Vi kommer att använda oss av Skolverkets bedömningsstöd i matematik. Se matris!

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Matriser i planeringen
Taluppfattning (muntligt) HT åk 1, Holstagårdsskolan 2019
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter