Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Welcome to my/our school 4-6

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 25 augusti 2019

Kort projekt där elever(na) beskriver och berätta om sin skola. Beskriver de olika delar av skolan, aktiviteter och personal som finns i skolan. Hur man hjälper en ny elev hitta rätt i klassen och skolan.

Diskutera och planera en ’Welcome to my/our school’  broschyr för en ny elev. Använder Keynote, PowerPoint, Google dokument, Book Creator att presentera informationen. 

Samla bilder från internätet eller ta bilder olika delarna, hus, rum, området som finns i skolan både inomhus och utomhus. 

Inkludera en lista över de olika aktiviter kan man delta in i skolan. Om möjligt, ta kort på några av dessa. Diskutera vilka bilder ska vara med på din/er presentation och varför. 

Hur fungerar skolan? Vad finns det för personal? Varför är de viktiga? 

Diskutera vilka är de bästa tips och råd du som ’gammal’ elev kan ge en ny klass kompis. Skapa en enkel affisch med bilder och text om hur man bäst trivs i just denna skola. 

Avsluta med en eller två stycke om  vad du tycker bäst om i din skolan och en stycke om vad du tycker kan förbättras. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback