Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Livets mångfald

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 10 september 2019

Biologi betyder läran om livet. Men vad är egentligen liv? På jorden myllrar det av liv och allt levande kallas för organismer. Det är alltifrån mycket små bakterier till oss människor och jättestora valar. Vad kännetecknar liv? Vad är organismer uppbyggda av? Vilka grupper av liv finns det? Detta och mycket mer kommer vi att lära oss om under höstterminen.

Innehåll

Du kommer att lära dig;

 •          vad som är gemensamt för allt levande
 •          vad allt levande består av
 •          hur man delar in organismer i olika grupper
 •          vad som kännetecknar djur, växter, svampar och bakterier
 •          vad som kännetecknar olika djurgrupper och kunna ge exempel på vanliga arter
 •          skillnaden mellan ryggradslösa djur och ryggradsdjur
 •          skillnaden mellan växelvarma och jämnvarma djur
 •          vad som menas med inre och yttre befruktning

 

Arbetssätt

Det kommer att hållas genomgångar och eleverna kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer även att titta på filmklipp och utföra olika laborationer på växter och djur.

 

Bedömning

 •          din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga diskussioner
 •         din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier från biologin
 •         din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion
 •         dina faktakunskaper och hur du tillämpar dessa både muntligt och skriftligt

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter