Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Människan, universum och en förändlig världsbild.

Fäladsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2019

Till dig som elev:

Vad är universum? Hur är solsystemet uppbyggt? Vad är en himmlakropp? Varför har vi dygn, månder och årstider? Vad menas med en geocentrisk världsbild? Hur lång tid tar det för solljuset att nå jorden? Var är solen på natten? Är det mörkt i universum? Vad är en stjärna? Människor har i alla tider ställt sig liknande frågor och försökt att finna förklaringar. Vi ska ta reda på svaren till dessa och liknande frågor. Vi ska även undersöka hur dessa svaren har förändrats genom historiens gång.

Människan, universum och en förändlig världsbild.

Mål

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • Veta vad en stjärnbild är.
 • Känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.
 • Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
 • Ge exempel på några himlakroppar i universum.
 • Förklara natt, dag, månader och årstider.
 • Kunna ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr.
 • Veta vad satelliter är och vad de används till.
 • Berätta om människans strävan att komma upp i rymden.

Arbetssätt
Du kommer att:

 • ta del av texter, bilder, filmer etc 
 • lyssna på lärarns genomgång
 • undersöka och dokumentera
 • dramatisera
 • samtala och diskutera

Bedömning

Du bedöms efter hur

 • du kan muntligt och skriftligt förklara och använda ämnesspecifika ord
 • du kan förklara hur dag, natt, månader och årstider uppkommer
 • kan resonera kring hur människans bild av universum är förändlig 
 • du förklarar om hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra
 • använder olika kunskapskällor i dina framställningar

Bedömning sker kontinuerligt och avslutas i form av en film där du visar att du har förstått de olika delmålen. 

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback