Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild åk 2 20/21

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 22 september 2020

Vad berättar bilden? Kan bildens budskap bli tydligare? Hur, isåfall? Det ska vi arbeta med under året.

Lathund för att skapa och tilldela en planering

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Du kommer också få möjlighet att utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa.
Du kommer också få ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt inom bildämnet.

 

Bedömning - vad och hur

Genom observationer under bildlektionerna kommer du få fortlöpande respons/samtal/bedömning om dina verk. Jag kommer även titta på dina färdiga bilder när jag bedömer dig.

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

# framställa och uttrycka dig med bilder

# använda olika tekniker, material och verktyg

# använda olika element (t ex bakgrund, detaljer, färg, form) när du framställer bilder

# hur du deltar i samtal om vad olika bilder visar/berättar, och dina egna tolkningar

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer fortsätta att framställa bilder med olika tekniker. Du kommer också att utveckla förmågan att göra bilderna mer genomarbetade uttrycksfulla så att budskapet med bilden blir tydligt. Detta kommer du göra genom att vi kommer att titta på olika bilder och se hur de är uppbyggda, tex bakgrund, detaljer m.m. Du ska också få prova på att använda olika element som bygger upp en bild dom t ex färg, form, linje, yta samt för- och bak-grund.

Du kommer att få berätta om bilder du skapat och vad du ser på bilder som andra skapat. Du kommer också utveckla dina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter