Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska år 1

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

I år 1 arbetar vi med läs- och skrivinlärning. Vi tränar detta kontinuerligt på flera olika sätt.

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

Svenska

Mål

Du ska:

 • kunna alfabetet, veta vad bokstäverna heter och hur de låter.
 • kunna läsa och förstå en enkel text.
 • kunna skriva ljudenliga ord och sätta ihop dem till en mening, för hand och på ipad.
 • kunna skilja på stora och små bokstäver.
 • kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer, t ex vid högläsning.
 • muntligt kunna berätta om ett vardagsnära ämne.
 • utöka ditt ordförråd.
 • kunna följa en enkel instruktion.

Arbetssätt

 Vi kommer att:
 • arbeta i "Träna bokstäver".
 • ha språklekar.
 • ha läsgrupper där vi arbetar med läseboken.
 • läsa böcker i par men också på egen hand.
 • ha högläsning och du kommer att delta i samtal kring bokens innehåll.
 • skriva egna texter för hand och på ipad och rita bilder som hör ihop med texten.
 • skriva gemensamma texter.
 • ha stunder då du inför gruppen får berätta om något  från din vardag.
 • titta på "Livet i bokstavslandet.

 

Redovisningsform

Du redovisar kontinuerligt dina kunskaper i den dagliga undervisningen.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • kunna läsa och förstå en enkel text.
 • kunna skriva ljudenliga ord och sätta ihop dem till en mening, för hand och på ipad.
 • kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • muntligt kunna  berätta om något vardagsnära ämne för dina klasskamrater.

Reflektion

 

Till dig som lärare:

 

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback