Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Krafter och tryck 7bd

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Här ska vi fundera över vad en kraft är och hur vi och vår omgivning påverkas av krafter. Dessa krafter orsakar tryck och vi ska även klura ut vad som ger högt och lågt tryck och vad man kan ha för nytta av att veta det.

Syfte

När vi arbetat med detta område ska du kunna:

 • känna igen krafterna : friktionskraft, tyngdkraft/gravitationskraft, motkraft
 • att man mäter kraft med en dynamometer i enheten N (Newton)
 • massa, tyngd och vikt (veta vad det är, hur de hänger ihop och i vilken enhet man mäter dessa i
 • vad tryck är för något och hur tryck varierar på grund av kraft och area, kunna ge exempel på hur man skapar lågt tryck/ högt tryck och när det är användbart.
 • hur man mäter tryck, olika enheter för tryck främst N/m2, Pa
 • vad densitet är, kunna förklara varför en 5 g sten sjunker medan en 5 g träbit flyter
 • Förstå hur trycket ökar ju djupare du dyker samt att trycket är lika stort i alla riktningar
 • vad kommunicerande kärl är och hur det används
 •  veta hur stort normalt lufttryck är, förklara övertryck och undertryck
 •  att trycket i en gas beror på hur fort gasens molekyler rör sig.
 •  att lufttrycket sjunker med 1 hPa var 8:e meter, när höjden över havet ökar
 • förklara med hjälp av dina fysikkunskaper hur flygplan kan flyga.

Undervisningens innehåll

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Laborationer

Vi kommer att arbeta med området tryck och krafter i clio

Vi kommer även att använda Spektrum Fysik s. 172-178, 181, 197-212, 216-217

Sammanfattning s 192, 215

Ppt- bilder ( se bifogad fil i lärlogg)

Planering:

Vecka

10 Intro, vad är kraft, lab g-N

11 Tyngdkraft arb. blad Tyngdkraft och gravitation Kap. 2, Friktion

12 Stödyta, lodlinje tyngdpunkt Kap. 2,tillbakabyte

13 Tryck, laborera och räkna Kap.3 tryck i gaser, tryck i vätskor kap 6, kap 4

14 Tryck och repetition Prov Torsdagen 2 april.

 

 

Bedömning:

 

 • Begreppsprov
 • Laboration med laborationsrapport
 • Muntlig delaktighet under lektionerna

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter