Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Sofia skolas läsårsplanering i kemi årskurs 9

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

Läsårsplanering i kemi årskurs 9

 

Arbetsområde

Kap

Centralt innehåll

Organisk kemi

7

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

 

Material

11

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

 

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.

 

Livscykelanalys av några vanliga produkter.

 

Metaller

12

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.

 

Kemin i samhället

14

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

 

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

 

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback