Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Slottan åk 3 SO - Halmstad

Slottsjord, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

Halmstad - staden med tre hjärtan. Nu ska du få lära dig om Halmstads historia, viktiga platser och hur människorna har levt i vår stad under de senaste århundradena. Du kommer även att få bekanta dig med några av de konstverk som finns i staden.

Syfte

Att känna till hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

 

Mål

Känna till något konstverk i Halmstad och lite om konstnären som har gjort det

Känna till några byggnader och kunna berätta lite om deras betydelse

Kunna berätta om hur det varit att leva i Halmstad i olika tidsperioder

Känna till några anledningar som på verkar var man bygger en stad och varför Halmstad ligger där det ligger.

Undervisning

Vi kommer att läsa och skriva faktatexter gemensamt och på egen hand. Vi kommer göra en tidslinje över Halmstads historia, gå stadspromenad, samt titta på olika konstverk och lära oss lite om konstnärerna bakom verken.

 

Bedömning

 

Eleven bedöms i muntliga och skriftliga uppgifter, samt gemensamma grupparbeten.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback