Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Åsö Grundskola 8E -Demokrati – lag och rätt.

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

I det här momentet kommer vi fördjupa oss i några grunder som kommer att handla om demokratiskt samhälle, styrelseskick och lag och rätt. Vad är det för ingredienser som behövs för att skapa ett fungerande samhälle? Vad finns det för alternativ till det svenska systemet? Inom momentet kommer vi att undersöka och diskutera hur olika grupper, minoriteter och folkgrupper kan ha olika rättigheter och/eller skyldigheter inom samhället. I kombination med hur ett samhälle är uppbyggt kommer vi att undersöka hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut. Är Sveriges olika samhällen hållbara?

Innehåll

Med reservation för ändringar:

 

Innehåll

Med reservation för ändringar:

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Läxa

35

Intro gå igenom planering.

Flugornas herre 30min.

Bearbeta film, begrepp och fakta

Bearbeta film, begrepp och fakta

 

36

Bearbeta film, begrepp och fakta.

Genomgång Statsskick och text på clio

Texter och uppgifter på Clio rörande statsskick

 

Läxa till 10/9 fakta och begrepp

37

Genomgång minoriteter, rättigheter och skyldigheter.

Flugornas herre 30min.

Bearbeta film, begrepp och fakta

 

Läxförhör fakta och begrepp

Bearbeta film, begrepp och fakta

Olika ideologier

Texter på clio

 

38

Genomgång ideologier + lag och rätt

 

Flugornas herre 30min.

Bearbeta film, begrepp och fakta

Läxa till 23/9

Ideologier Fakta och begrepp

39

Läxförhör ideologier

 

Bygga eget samhälle hämta fakta från Clio.

Flugornas herre 30 min

Bearbeta film och begrepp

Bearbeta film, begrepp och fakta

Se klart Flugornas herre

Olika ideologier

Bygga eget samhälle Hämta fakta från clio

 

40

Genomgång

Lag och rätt i det demokratiska samhället

 

Bygga eget samhälle med lagar, hämta fakta från Clio och egna anteckningar

Genomgång

Lag och rätt i det demokratiska samhället

 

Bygga eget samhälle med lagar, hämta fakta från Clio och egna anteckningar

 

41

Plugga till provet

Repetitions genomgång

Mindre Prov 8/10

 


  

 

Arbetsform

Inom några veckor kommer vi se filmen Flugornas herre och använda olika scener och händelser ur filmen för att diskutera och undersöka hur ett samhälle byggs upp. Vidare kommer vi att ha genomgångar och mindre repeterande läxor främst rörande begrepp och fakta kunskaper.

 

 

Litteratur:

Texter från clio

Flugornas herre (finns att streama på SLI)

Egna anteckningar under genomgångar

Inspelade genomgångar på youtube

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske i tre delar. Dels läxförhör rörande begrepp och allmänna faktakunskap. Elevens prestationer under lektionerna samt det mindre provet där elever får möjlighet att i skrift resonera och dra samband i fler perspektiv

Mål

Se unikum

Ev. ämnesspecifika tillägg.

Här bifogas eventuella ordlistor eller annat ämnesspecifikt som hör till planeringen och momentet.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Identiteter samt lag och rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback