Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Noveller 7C, HT19

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

"A short story is a different thing all together - a short story is like a kiss in the dark from a stranger" (Stephen King) Välkomna in i novellernas förtrollande värld. Ordet novell kommer ursprungligen från italienskans ord för nyhet - novella. På 1300-talet använde författaren Giovanni Boccaccio ordet för första gången i sin nya betydelse: kort berättelse.

Arbetsgång

Vi kommer att läsa och diskutera noveller, gå igenom typiska drag för genren samt avsluta arbetet med att du skriver din egen novell.

Vi läser och diskuterar olika noveller under lektioner. Du gör såväl muntliga som skriftliga analyser av novellernas innehåll.

Vi repeterar skrivregler och arbetar med gestaltande beskrivningar, parallellhandlingar, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt inre och yttre dialoger.

Vi går igenom hur man kan bygga upp en berättelse dramaturgiskt. 

Du skriver utkast till och bearbetar din text utefter respons från klasskamrater och lärare.

Du lämnar in din egen novell.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen
Svenska novellmatris (årskurs 7-9)
Uppgifter
Novell; utkast
Novell - inför kamratrespons
Novell; bearbetad och färdig
Novell
Novell
Novellanalys

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback