Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Växter, djur och svampar

Sankt Olofs skola, Simrishamn · Senast uppdaterad: 3 september 2019

Vi kommer att arbeta med djur, växter och andra organismer till exempel svampar. Vi kommer att lära oss om näringskedjor och näringsvävnader. Vi kommer att titta på olika arter och gruppera dem efter deras skillnader och likheter. Vi kommer att gå igenom nedbrytning, ekosystem.

Följande områden kommer vi att utveckla kunskaper om:

Djur, växter och andra organismers liv.

Ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har.

Ekosystem i närmiljön samband mellan olika organismer och namn på några vanligt förekommande arter.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ser på filmer, bilder, läser faktatexter och antecknar fakta.

Vi går igenom begreppen; djurgrupper, ryggradsdjur, ryggradslösa djur, art, näringskedja, näringsväv, ekosystem, livcykel, nedbrytning, nedbrytare.

Vi gör enkla experiment och skriver om dem. 

 

 

Dessa förmågor/kunskaper skall bedömas:

Förmågan att genomföra dokumentation av enkla undersökningar.

Förmågan att kunna samtala och eller skriva om växters och djurs livscyklar och visa en näringskedja där djuret ingår.

Förmågan att vara förtrogen med biologins begrepp och modeller. Du ska kunna begrepp som ekosystem, näringskedjor, näringsväv, fotosyntes, nedbrytare och nedbrytning.

Förmågan att föra resonemang om sortering av djurarter och dess samband. 

 

 

 

Så här skall du visa vad du lärt dig:

Genom att aktivt delta i lektioner och diskussioner som förs under lektionerna.

Genom att vid diagnoser om ex. blommans delar och fortplantning visa vad man kan.

Genom din rapport över ex. svampens delar och sortering.

Skriva en reflekterande text om ekosystem och hur dessa kan påverkas.

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matriser i planeringen
Växter, djur och svampar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback